Kiến Thức

Kiến Thức Kinh Doanh-Kỹ Năng Bán Hàng-Kiến Thức Tin Học Ứng Dụng Văn Phòng

Kiến Thức Nói Chung Là Tổng Thể Tất Cả Tri Thức Về Xã Hội Con Người,Là Hiểu Biết Về Kinh Tế-Chính Trị-Giáo Dục-Đời Sống-Văn Hoá

gotop