fdb

bf

gfb

  1. Công Trình Lào Xây Dựng Tuyến Đường Sắt Nối Liền Với Việt Nam

    Công Trình Lào Xây Dựng Tuyến Đường Sắt Nối Liền Với Việt Nam

    Ngày 5.11, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ ký dự án xây dựng tuyến đường sắt nối Lào và Việt Nam.Tuyến đường sắt với tổng kinh phí 5 tỷ USD
  2. Khẩn trương xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu

    Khẩn trương xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu

    Hà Nội rất cần xúc tiến xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các mặt hàng nông sản.Dù nổi tiếng cả nước nhưng rất ít mặt hàng trên được đăng ký nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý. Để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa giá trị cao,
gotop